Blog

szkolenie w firmie

Jak długo są ważne szkolenia okresowe BHP?

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a z kolei pracownicy są zobligowani do ich przestrzegania. Prawo zobowiązuje także pracodawcę do przeprowadzania odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie BHP. Wśród nich wyróżniamy między innymi szkolenia okresowe.

Czytaj więcej