Uprawnienia SEP. Co trzeba wiedzieć?

Uprawnienia SEP - co należy o nich wiedzieć i jakie mają wymagania?

Jakie są rodzaje uprawnień SEP? 

Wyróżniamy następujące rodzaje uprawnień SEP w zależności od zakresu prac i napięć, z którymi dana osoba może pracować. Są to uprawnienia:

  • do 1000V – obejmują prace związane z eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1000V. W praktyce oznacza to, że osoba z takimi uprawnieniami może pracować przy instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej;
  • powyżej 1000V – umożliwiają pracę przy urządzeniach i instalacjach o napięciu powyżej 1000V. Osoba z takimi uprawnieniami może być zatrudniona przy obsłudze i konserwacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń wysokonapięciowych;
  • do 15kV – są przeznaczone dla osób, które będą pracować przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do 15kV. Dotyczy to głównie specjalistów zajmujących się obsługą i konserwacją średnionapięciowych sieci elektroenergetycznych;
  • do 30kV – są wymagane dla osób pracujących przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do 30kV. Osoby z takimi uprawnieniami mogą być zatrudnione w energetyce zawodowej oraz przemysłowej.

Wymagania dotyczące uzyskania uprawnień SEP 

Aby uzyskać uprawnienia SEP, należy spełnić szereg wymagań formalnych, w tym przejść szkolenie SEP w Koninie lub innym mieście, oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wymagania dotyczące uzyskania uprawnień SEP obejmują między innymi wykształcenie, staż pracy oraz ukończenie odpowiednich kursów. 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia SEP musi posiadać wykształcenie minimum średnie techniczne, związane z elektrotechniką lub pokrewnymi dziedzinami. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, wymagane jest ukończenie kierunku elektrotechnika lub pokrewnego. Kandydat na uprawnienia SEP musi posiadać odpowiedni staż pracy w zawodzie, który pozwoli na zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia.