Szkolenia BHP

Osoby siedzące na szkoleniu

Specjalizuje się w przeprowadzaniu profesjonalnych szkoleń BHP. Jest to obowiązkowy element funkcjonowania każdej firmy. W trakcie ich trwania pracownicy dowiadują się o wszelkich możliwych w miejscu pracy niebezpieczeństwach oraz o sposobach ich zapobiegania. Ma ono również za zadanie zapoznać zatrudnionych z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, a także przeszkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia BHP są również obowiązkowe dla kierowników danego zakładu. W tym przypadku są one bardziej obszerne i polegają na przygotowaniu danej osoby do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z art. 207 i 212 Kodeksu Pracy. Tego rodzaju szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Wstępne i okresowe szkolenie BHP

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Tym pierwszym, poddawani są nowi pracownicy, a także studenci oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyki. Każdorazowo, wstępne szkolenie BHP powinno składać się z kilku punktów, takich jak:

  • wstępna rozmowa pracownika z jego instruktorem, 
  • objaśnienie i zaprezentowanie pracownikowi wszystkich obowiązkowych czynności na jego stanowisku, wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń i sposobów bezpiecznej pracy,
  • próbne wykonanie omawianych czynności przez pracownika,
  • samodzielna praca.

Z kolei szkolenia okresowe polegają na przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy, a także ewentualnym poinformowaniu pracowników o nowych zasadach organizacyjnych. Konieczne jest ich powtarzanie, w przypadku stanowisk robotniczych, co max. 3 lata, dla pracowników biurowych co max. 6 lat, natomiast dla pracowników inżynieryjno-technicznych co max. 5 lat.