Jak długo są ważne szkolenia okresowe BHP?

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a z kolei pracownicy są zobligowani do ich przestrzegania. Prawo zobowiązuje także pracodawcę do przeprowadzania odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie BHP. Wśród nich wyróżniamy między innymi szkolenia okresowe.

Czemu służą szkolenia okresowe i kto może je przeprowadzić?

Szkolenie okresowe ma na celu przede wszystkim przekazanie, przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku roboczym. Szkolenie okresowe BHP powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez pracownika przekazywanych informacji. Pracodawca może przeprowadzić szkolenie we własnym zakresie, ale najczęściej realizują je doświadczeni, wykwalifikowani specjaliści BHP.

Co ile wykonuje się szkolenia okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe wykonuje się do 12 miesięcy od chwili zatrudnienia, a w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych – do 6 miesięcy od objęcia stanowiska.

Kolejne szkolenia okresowe uzależnione są od rodzaju zajmowanego stanowiska. Co roku muszą je wykonywać pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne prace, pozostali robotnicy – raz na 3 lata.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, kadra kierownicza, pracownicy służby BHP, przedsiębiorcy oraz pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia – odbywają szkolenia okresowe raz na 5 lat.

Dla pracowników administracyjno-biurowych wydłużono termin ważności szkoleń, które muszą się odbywać raz na 6 lat, chyba że są zatrudnieni u pracodawcy, którego działalność określa się nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka zawodowego – wtedy pracownicy są zwolnieni z obowiązku odbywania szkoleń okresowych.