Uprawnienia SEP

Robotnicy z lotu ptaka

Dzięki mojemu szkoleniu będziesz mógł uzyskać uprawnienia SEP. Jest to bardzo często wymagany dokument, który nierzadko niezbędny jest również w procesach rekrutacji. Dla elektryków jest to jeden z najważniejszych uprawnień. Pozwala on przede wszystkim na pracę przy elektryce do odpowiedniego, ustalonego natężenia. Posiadając tego rodzaju uprawnienia, będziesz mógł świadczyć usługi związane z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, a także montażem sieci elektroenergetycznych.

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP dzielimy na trzy rodzaje. Wśród nich wyróżniamy:

  • G1 (kurs elektryczny) – skierowane jest do osób, które pracują przy urządzeniach, eksploatacji, różnych instalacjach, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną,
  • G2 (kurs energetyczny) – tzw. kursy cieplne. Zalecane są osobom pracującym przy eksploatacji bądź dozorze urządzeń i instalacji oraz sieciach gazowych,
  • G3 (kurs gazowy) – wybierając tego rodzaju kurs, elektryk robi krok do przodu w swojej karierze. Rodzaj tego uprawnienia skupia się na energii gazowej i pozwala na zajmowanie się eksploatacją oraz dozorem instalacji, urządzeń i sieci gazowych.

Całość szkolenia na uprawnienia SEP trwa zaledwie kilka godzin. Następnie kandydat podchodzi do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, który przeprowadzany jest w formie ustnej. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku, w ciągu 14 dni wydawane jest świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające odbyte szkolenie oraz zdany egzamin.