Dokumenty powypadkowe

Mężczyzna czytający dokument

Dokumentacja powypadkowa to protokół zawierający najważniejsze ustalenia i informacje o danym zdarzeniu, jego przebiegu, przyczynach oraz skutkach. W mojej firmie oferuję rzetelne i dokładne protokoły, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298. Dobrze sporządzona dokumentacja powypadkowa jest kluczowa dla otrzymania adekwatnej kwoty odszkodowania. W celu jej stworzenia każdorazowo zbieram zeznania od osoby poszkodowanej oraz świadków. W trakcie całego procesu sporządzania protokołu pozostaję w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco ustalam wszelkie istotne kwestie.

Co powinna zawierać dokumentacja powypadkowa?

Dobry protokół powypadkowy powinien posiadać takie informacje jak m.in.: 

  • dane pracodawcy,
  • dane osoby poszkodowanej,
  • dane osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego, 
  • szczegółowe wskazanie daty, godziny oraz okoliczności wypadku i jego przyczyn,
  • wskazanie czy w chwili wypadku przestrzegane były wszystkie przepisy BHP, 
  • opisanie skutków oraz rodzaju wypadku, 
  • wnioski ogólne i propozycje środków zapobiegawczych.

Oprócz powyższych danych dobrze jest załączyć do protokołu: opinię lekarza orzecznika, zdjęcia miejsca, w którym doszło do wypadku, pisemny opis sytuacji sporządzony przez osobę poszkodowaną oraz inne zebrane dowody związane z wypadkiem.